kerâmet

(A.)
[ ﺖﻡاﺮﮐ ]
1. cömertlik, kerem.
2. velîlerin gösterdikleri olağandışı hal.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • keramet — kerámet m DEFINICIJA isl. natprirodno svojstvo ili pojava; čudo (vjeruje se da je svojstveno samo dobrim, pobožnim ljudima) ETIMOLOGIJA tur. ← arap. kärāmä …   Hrvatski jezični portal

  • keramet — is., Ar. kerāmet 1) Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum Babamın, mucize ve keramet kıssaları olarak bize anlattığı şeyler bu çeşit gülünç ve çocukça masallardı. Y. K. Karaosmanoğlu 2) Olağanüstü durum… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KERAMET — Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf ı âdet hâli. * Bağış, kerem. * İkram, ağırlama… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • keramet sahibi — sf. Keramet gösterebilen (kimse) Soylu Seyfullah Paşa, hakikaten keramet sahibi bir adamdı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KERAMET-İ İLMİYE — İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab ı Hakk ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet. *İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • keramet buyurdunuz (veya keramette bulundunuz) — çok doğru söylediniz, çok güzel yaptınız anlamında kullanılan bir yaranma sözü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KERAMET-İ KEVNİYE — Kudret i Rabbaniyenin ihsanı ile letâfet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü minin bir sıkıntısı hâlinde Cenab ı Hakk a dua edip ind i İlâhîde makbul bir zâttan yardım istemekle, o zatın, izn i İlâhi ile o muztar kimsenin …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • nikâhta keramet vardır — nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar anlamında kullanılan bir söz Hepimiz her türlü şarta iyi kötü nasıl alıştıksa, o da zaman içinde alışır; nikâhta keramet vardır. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MAHZ-I KERAMET — Tam bir keramet gibi. Kerametin ta kendisi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KERAMAT — (Keramet. C.) Kerametler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.